• کارگاه آموزشی مسئولین فنی شرکت های خدماتی مبارزه باحشرات وجانوران موذی دراماکن عمومی وخانگی به مدت دوروز درصبح وبعداز ظهر(24و25/6/1397) درسالن اجتماعات مرکز بهداشت استان هرمزگان برگزار گردید
  کارگاه آموزشی مسئولین فنی شرکت های خدماتی مبارزه باحشرات وجانوران موذی دراماکن عمومی وخانگی به مدت دوروز درصبح وبعداز ظهر(24و25/6/1397) درسالن اجتماعات مرکز بهداشت استان هرمزگان برگزار گردید

 • پیام تسلیت مرکز مدیریت شبکه و جامعه بهورزی به مناسبت درگذشت همکار تلاشکر و وظیفه شناس خانم هرمزی زاده بهورز جزیره هنگام
  درگذشت همکار تلاشکر و وظیفه شناس خانم هرمزی زاده بهورز جزیره هنگام

 • پیام تسلیت معاونت بهداشتی دانشگاه به مناسبت درگذشت همکار ارجمند خانم رقیه هرمزی نژاد بهورز خانه بهداشت هنگام
  درگذشت همکار ارجمند خانم رقیه هرمزی نژاد بهورز خانه بهداشت هنگام

 • جلسه بررسی پروژ های فنی حوزه معاونت بهداشتی با حضور ریاست دانشگاه
  جلسه بررسی پروژ های فنی حوزه معاونت بهداشتی با حضور ریاست دانشگاه دومین نشست بررسی پروژه های حوزه معاونت بهداشتی با حضور ریاست محترم دانشگاه در سالن اجتماعات رازی معاونت بهداشتی برگزار شد.

 • برگزاری جلسه پروژه های فعال حوزه معاونت بهداشتی با حضور ریاست محترم دانشگاه
  نشست برای بررسی گزارش پیشرفت پروژه های فعال حوزه معاونت بهداشتی در راستای برنامه عملیاتی دانشگاه با حضور رئیس محترم دانشگاه در تاریخ 1397/06/19

لینک های مفید
 
برنامه های عملیاتی
 
سامانه ها