آرشیو اخبار
 • تشکیل شورای بهورزی استان و دیدار نمایندگان بهورزان با معاون بهداشتی دانشگاه
  تشکیل شورای بهورزی استان و دیدار نمایندگان بهورزان با معاون بهداشتی دانشگاه

 • برگزاري كميته التور در ستاد معاونت بهداشتي
  برگزاري كميته التور در ستاد معاونت بهداشتي

 • برگزاري جلسه هماهنگي آمادگي جهت پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگير در زائران خانه خدا
  برگزاري جلسه هماهنگي آمادگي جهت پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگير در زائران خانه خدا در تاريخ 25/04/1397 از ساعت 8 تا 9:30 صبح نشست هماهنگي به منظور آمادگي جهت پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگير در زائران حج تمتع سال 1397 برگزار شد.

 • روز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ نشستی با موضوع بررسی مشکلات آب شرب روستایی استان، با حضور معاون بهداشتی دانشگاه، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان، معاون و کارشناسان این شرکت و مدیرگروه و کارشناسان گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان در دفتر معاون بهداشتی دانشگاه برگزار گردید.
  روز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ نشستی با موضوع بررسی مشکلات آب شرب روستایی استان، با حضور معاون بهداشتی دانشگاه، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان، معاون و کارشناسان این شرکت و مدیرگروه و کارشناسان گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان در دفتر معاون بهداشتی دانشگاه برگزار گردید.

لینک های مفید
 
برنامه های عملیاتی
 
سامانه ها