نام و نام خانوادگي : غلامعلی جاودان                                                        

پست مربوطه: معاون بهداشتي دانشگاه و رییس مرکز بهداشت استان هرمزگان                                    

مدرک تحصیلی  :   دکترای تخصصی تغذیه

وظايف محوله :

 

آدرس پستي : بندرعباس- کوی 22بهمن- بلوار شهدای محراب- خیابان کوثر 6- مرکز بهداشت استان

شماره تماس:     2-33564561-076

 نمابر :