آرشیو اخبار
  • درگذشت همکار ارجمند مرحوم شادروان دکتر نبيل بهروزي - پزشك روستاي چاه بنارد از توابع شهرستان بستك
    ‎ درگذشت همکار ارجمند مرحوم شادروان دکتر نبيل بهروزي - پزشك روستاي چاه بنارد از توابع شهرستان بستكfiv

  • جلسه فني با حضور جناب آقاي دكتر گويا ، رياست محترم مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و جناب آقاي دكتر زعيم ، مشاور محترم سازمان جهاني بهداشت با معاون محترم بهداشتي و مديران محترم شبكه هاي بهداشت و درمان و مسئولان بيماريهاي شهرستانهاي تابعه استان در تاريخ ٩٦/٢/١٣ در محل سالن اجتماعات رازي معاونت بهداشتي تشكيل گرديد.
    جلسه فني با حضور جناب آقاي دكتر گويا ، رياست محترم مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و جناب آقاي دكتر زعيم ، مشاور محترم سازمان جهاني بهداشت با معاون محترم بهداشتي و مديران محترم شبكه هاي بهداشت و درمان و مسئولان بيماريهاي شهرستانهاي تابعه استان در تاريخ ٩٦/٢/١٣ در محل سالن اجتماعات رازي معاونت بهداشتي تشكيل گرديد.

لینک های مفید
 
برنامه های عملیاتی
 
سامانه ها