آرشیو اخبار
 • برگزاری کارگاه ارتباط موثر بین فردی برای پرسنل حوزه معاونت بهداشتی
  برگزاری کارگاه ارتباط موثر بین فردی برای پرسنل حوزه معاونت بهداشتی

 • برگزاری کارگاه سه روزه بازآموزی نوین بیماریهای روانپزشکی برای پزشکان شهرستان قشم- خمیر و کیش
  برگزاری کارگاه سه روزه بازآموزی نوین بیماریهای روانپزشکی برای پزشکان شهرستان قشم- خمیر و کیش از تاریخ 11 لغایت 96/4/13

 • برگزاری همایش روزملی جمعیت
  همایش روز ملی جمعیت با محوریت جمعیت مطلوب ، اشتغال جوانان و توانمندسازی سالمندان در تاریخ 20/4/96با همکاری اداره ثبت احوال، استانداری ، مدیریت و برنامه ریزی ، بهزیستی ،کار وامور اجتماعی وامور بانوان و با حضور مدیران و کارکنان ادارات بندرعباس ،روسا ی شبکه های بهداشت و در مان و مسئولین بهداشت خانواده و کارشناسان سلامت باروری در سالن اجتماعات فارابی واقع در بیمارستان شهید محمدی برگزار شد.

 • کمیته دانشگاهی شیر مادر با حضور اعضاء ثابت کمیته در دفتر معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان برگزار شد .
  کمیته دانشگاهی شیر مادر با حضور اعضاء ثابت کمیته در دفتر معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان برگزار شد .

 • برگزاری کارگاه بیماریهای منتقله از آب وغذا با حضور معاونین بهداشتی شبکه ها و مسئولین واحدهای مبارزه با بیماریها و بهداشت محیط شهرستاتهای تابعه👇۱۴تیر۹۶
  برگزاری کارگاه بیماریهای منتقله از آب وغذا با حضور معاونین بهداشتی شبکه ها و مسئولین واحدهای مبارزه با بیماریها و بهداشت محیط شهرستاتهای تابعه👇۱۴تیر۹۶

لینک های مفید
 
برنامه های عملیاتی
 
سامانه ها