مراکز تخصصی طب کار  دارای مجوز معاینات سلامت شغلی استان هرمزگان

   دانلود : برنامه_مراقبت_ازبیماریهای_شغلی.pdf           حجم فایل 319 KB
   دانلود : بخشنامه_معاينات_سلامت_شغلي.pdf           حجم فایل 2033 KB
   دانلود : آیین_نامه_تاسیس_مراکز_تخصصی_طب_کار_208148.pdf           حجم فایل 2483 KB
   دانلود : marakez_teb_kar_daraye_mojavez.pdf           حجم فایل 55 KB