برگزاری همایش روزملی جمعیت
همایش روز ملی جمعیت با محوریت جمعیت مطلوب ، اشتغال جوانان و توانمندسازی سالمندان در تاریخ 20/4/96با همکاری اداره ثبت احوال، استانداری ، مدیریت و برنامه ریزی ، بهزیستی ،کار وامور اجتماعی وامور بانوان و با حضور مدیران و کارکنان ادارات بندرعباس ،روسا ی شبکه های بهداشت و در مان و مسئولین بهداشت خانواده و کارشناسان سلامت باروری در سالن اجتماعات فارابی واقع در بیمارستان شهید محمدی برگزار شد.
 ٠٩:٥٨ - 1396/04/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
کمیته دانشگاهی شیر مادر با حضور اعضاء ثابت کمیته در دفتر معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان برگزار شد .
کمیته دانشگاهی شیر مادر با حضور اعضاء ثابت کمیته در دفتر معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان برگزار شد .
 ٠٩:٤٧ - 1396/04/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه بیماریهای منتقله از آب وغذا با حضور معاونین بهداشتی شبکه ها و مسئولین واحدهای مبارزه با بیماریها و بهداشت محیط شهرستاتهای تابعه👇۱۴تیر۹۶
برگزاری کارگاه بیماریهای منتقله از آب وغذا با حضور معاونین بهداشتی شبکه ها و مسئولین واحدهای مبارزه با بیماریها و بهداشت محیط شهرستاتهای تابعه👇۱۴تیر۹۶
 ٢٢:٤٢ - 1396/04/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه بسته جدید خدمتی سلامت کودکان (کودک سالم و مانا) برگزار شد.
کارگاه بسته جدید خدمتی سلامت کودکان (کودک سالم و مانا) برگزار شد.
 ٠٠:١٢ - 1396/03/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
شکیل پرونده الکترونیکی سلامت یکی از ماندگارترین اقدامات حوزه بهداشت است / فعالیت حوزه بهداشت هرمزگان در تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت چشمگیر است
شکیل پرونده الکترونیکی سلامت یکی از ماندگارترین اقدامات حوزه بهداشت است / فعالیت حوزه بهداشت هرمزگان در تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت چشمگیر است
 ١٥:٥٥ - 1396/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>