صفحه اصلی > حوزه معاونت > معاون بهداشتی 

نام و نام خانوادگي :   دکتر کاووس دیندارلو                                                

پست مربوطه: معاون بهداشتي دانشگاه و رییس مرکز بهداشت استان هرمزگان                                   

مدرک تحصیلی  :  دكتري تخصصی مهندسي بهداشت محيط

وظايف محوله :

رزومه

آدرس پستي : بندرعباس- کوی 22بهمن- بلوار شهدای محراب- خیابان کوثر 6- مرکز بهداشت استان

شماره تماس:     2-33564561-076

آدرس ایمیل: