نظام مراقبت مرگ مادری

هدف کلی :
کاهش میزان مرگ و عوارض ناشی از بارداری و زایمان از طریق کشف سیری که هر مادر تا زمان مرگ طی کرده ، شناسایی عوامل قابل اجتناب در هر مرگ و طراحی مداخله به منظور حل مشکلات و جلوگیری از وقوع مرگهای مشابه اهداف اختصاصی:                                      
- تعیین دقیق تر میزان بروز مرگ
- تعیین عوامل خطر مرتبط با مرگ
- طراحی و اجرای مداخلات مناسب برای بهبود شاخصهای سلامت مادران در سطح استانها و در سطح کشور
 
به دلیل اهمیت مرگ مادر و تاثیر آن در سلامت خانواده ، بعنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی محسوب میگردد . بررسی موارد مرگ و میر مادران از نیمه دوم سال 1381 در کشور ابلاغ و در این استان نیز با تشکیل کمیته مرگ و میر مادران و گزارش و بررسی کلیه مرگهای گزارش شده اجرا گردیده است .
 
 مراقبت ادغام یافته سلامت مادران
هدف اصلی آن عبارتند از :
- تامین سلامت مادر و کاهش موربیدیتی و مورتالیتی ناشی از عوارض بارداری و زایمان
- تامین سلامت جنین و نوزاد
- مراقبت با کفایت از مادران در دوران بارداری ، زایمان و پس از زایمان یکی از راهکارهای کاهش مرگ و میر مادران محسوب میشود این راهکار به منظور به ثمر رساندن یک بارداری و تامین سلامت مادر و نوزاد طی سالیان متمادی در کشورها بکار گرفته شده و هم اکنون هیچ تردیدی در اثر بخشی آن وجود ندارد .                    
بررسی تحلیلی برنامه مادران در سال 1378 نشان داد که اگر چه ارائه خدمات بهداشتی اولیه به مادران بهبود قابل توجهی را شاخصهای بهداشتی باعث گردیده ولی با توجه به نقاط ضعف موجود از جمله : فقدان پروتکلهای استاندارد جهت مراقبتهای دوران بارداری ، زایمان و پس از زایمان در کلیه سطوح ارائه خدمت ، فقدان پروتکلهای استاندارد حهت مادران در معرض خطر در مراقبت ویژه ، پایین بودن کیفیت خدمات داخل و خارج بیمارستانی و ...... بازنگری و اصلاح برنامه را ضروری نمود . لذا از شهریور ماه 1382 اجرای برنامه پایلوت سلامت مادران در 14 استان کشور ( هر استان یک شهرستان ) آغاز شد که ارزشیابی نهایی آن در نیمه اول سال 1385 انجام و با توجه به کارائی مناسب آن به کل کشور تعمیم داده شد . شهرستان بندرلنگه نیز در پایلوت سلامت مادران قرار داشت . برنامه در سال 85 در شهرستانهای میناب ، جاسک ، کیش و ابوموسی و در سال 86 طبق برنامه ریزی انجام شده ؛در شهرستانهای بندرعباس ، قشم و حاجی آباد  تعمیم گردید. و در نیمه اول سال 87 برنامه در سایر شهرستانها تعمیم داده شد .
 
 زایمان ایمن
    1-تسهیلات زایمانی:                          
یکی از اجزای سلامت و ایمنی مادران تحقق زایمان ایمن است از آنجا که اکثر مرگها و عوارض ناشی از بارداری و زایمان در حول و حوش زایمان اتفاق می افتد ، بنابراین تامین شرایط لازم برای انجام زایمان ایمن در نظام ارائه خدمات ، توجه به کیفیت خدمات ارائه شده برای مردم روستا و امکان تشخیص و ارجاع بموقع آنان در صورت بروز عوارض بارداری و زایمان از اولویتهای مهم در سیستم ارائه خدمات میباشد . لذا از سال 67 پروتکلهای تاسیس واحدهای تسهیلات زایمانی در مناطق روستایی با شرایط خاص ؛تصویب و ابلاغ گردید . هم اکنون 31 واحد زایمانی در شهرستانهای مختلف این استان در مناطق روستایی ارائه خدمات مراقبتی در دوران بارداری ، انجام زایمان ایمن و بهداشتی ، ارائه خدمات تنظیم خانواده و مشاوره را بعهده دارند .  
                               
2- تربیت عامل زایمان(ماما روستا وبهورز ماما)
یکی از راهکارهای اساسی جهت تحقق زایمان ایمن و تامین ارتقاء سلامت مادران در جامعه ، تامین دسترسی به افراد دوره دیده در امر زایمان است . اگر چه امروزه به سبب توسعه در کشور ، شاخص زایمان توسط افراد دوره ندیده ، کاهش محسوسی داشته است ، ولی با توجه به ویژگیهای متفاوت استان ما از نظر شرایط فرهنگی ، جغرافیایی ، اجتماعی و ....... هنوز در برخی مناطق بویژه روستاهای دورافتاده و یا صعب العبور شاهد انجام زایمان توسط افراد دوره ندیده هستیم . از نیمه دوم سال 1368 برنامه تربیت ماما روستا در استان آغاز شد و تا پایان سال 1382 کماکان تربیت ماما روستا در استان هرمزگان انجام شده ( 120 نفر آموزش دیده اند ) گزارش غیر فعال شدن ماماهای روستایی و با در نظر گرفتن این امر که بیش از 77 درصد مرگ مادران حول و حوش زایمان اتفاق می افتد و کماکان زایمان خارج از مرکز زایمانی یک ریسک فاکتور میباشد ، همچنین نتایج بررسی انجام شده در سال 1381 و در خصوص گرایش زنان باردار و زایمان کرده در منزل در مورد انتخاب عامل زایمان ، طرح تربیت بهورز ماما در روستاهایی با شرایط خاص را مورد توجه قرار داد . لذا طرح تربیت 6 نفر بهورز ماما آغاز میگردد . در سال 87 نیز در آموزشگاه بهورزی در شهرستان بندرلنگه تعداد 7 نفر بهورز ماما از شهرستانهای بندرلنگه ، بندرعباس و رودان و در سال 88 تعداد 7 نفر بهورز ماما از شهرستانهای بشاگرد ، جاسک ، حاجی آباد ، خمیر و بستک در آموزشگاه بهورزی بندرعباس آموزش دیدند.
 
 
 
 
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-2-19 8:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ